Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

Magdalena Ponikowska-Presseisen

Konserwacja to moja pasja. Uwielbiam przywracać przedmiotom dawny blask.

O MNIE

W 2017 roku ukończyłam kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki w specjalności konserwacja malarstwa na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie. Pracę dyplomową Historia Przekształceń XVI-wiecznego obrazu „Zdjęcie z Krzyża” w ramie relikwiarzowej ze zbiorów Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Badania oraz konserwacja obrazu z zastosowaniem dublażu przezroczystego wykonałam w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie, uzyskując ocenę bardzo dobrą oraz tytuł zawodowy magister sztuki.

Dwukrotne uzyskałam Stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017.

Ukończyłam również Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu i zdałam egzamin dyplomowy z oceną celującą, uzyskując tytuł zawodowy plastyk w specjalności techniki renowacyjne, w specjalizacji renowacja elementów architektury.

Ponadto odbyłam kurs kaligrafii copperplate w Krakowskiej Szkole Kaligrafii, Iluminatorstwa i Dziedzin Pokrewnych w roku szkolnym 2015/2016.

Od 2010 roku stale poszerzam swoje doświadczenie zawodowe. Odbyłam liczne praktyki w różnych pracowniach, wykonałam samodzielnie oraz współuczestniczyłam w wielu realizacjach konserwatorskich przy malarstwie ściennym i sztalugowym, rzeźbie, rzemiośle artystycznym, elementach architektury oraz innych obiektach zabytkowych i artystycznych.

Swoją wiedzę rozwijam także na konferencjach naukowych. Brałam również udział w plenerach malarskich oraz grupowych wystawach.

Od 2018 roku prowadzę działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki.

OFERTA

Oferuję kompleksową konserwację i restaurację dzieł sztuki, przede wszystkim malarstwa na różnym podłożu i w różnych technikach, rzemiosła artystycznego, rzeźb oraz elementów wyposażenia kościołów, a także detali architektonicznych.

Najczęściej wykonywane przeze mnie zabiegi to:

  • oczyszczanie, odkurzanie, usuwanie przemalowań i innych nawarstwień, zdejmowanie starego, pociemniałego werniksu;
  • prostowanie deformacji;
  • impregnacje, wzmacnianie struktury, podklejanie, sklejanie;
  • naciąganie obrazów na nowe krosna, uzupełnianie ubytków, rekonstrukcje brakujących elementów, retusz, nakładanie nowego werniksu;
  • wykonywanie dokumentacji opisowej i fotograficznej.

Ponadto oferuję możliwość sporządzenia projektów konserwatorskich, wykonanie oraz zlecanie specjalistycznych badań, a także konsultacje w kwestii nowej oprawy oraz bezpiecznej ekspozycji dzieł sztuki.

Korzystam z nowoczesnego sprzętu i materiałów, dzięki czemu mogę zapewnić najwyższy poziom usług.

W zależności od sytuacji, prace wykonuję na miejscu lub w pracowni.

Chętnie podejmę się także tworzenia technologicznych kopii dzieł sztuki, w szczególności obrazów olejnych oraz temperowych.

Wycena usług konserwatorskich oraz malarskich jest indywidualna dla każdego obiektu i możliwa jest dopiero po dokładnym określeniu zakresu prac.

IMG_2132
IMG_3589

WYBRANE REALIZACJE

KONTAKT

Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

Magdalena Ponikowska-Presseisen

31-538 Kraków, ul. Michała Siedleckiego 1/23

tel.: 504-728-246

e-mail: ponikowskam@gmail.com