Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

Magdalena Ponikowska

O MNIE

W 2017 roku ukończyłam kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki w specjalności konserwacja malarstwa na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie. Pracę dyplomową Historia Przekształceń XVI-wiecznego obrazu „Zdjęcie z Krzyża” w ramie relikwiarzowej ze zbiorów Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Badania oraz konserwację obrazu z zastosowaniem dublażu przezroczystego wykonałam w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie, uzyskując ocenę bardzo dobrą oraz tytuł zawodowy magister sztuki.

Dwukrotne uzyskałam Stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017.

Ukończyłam również Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu i zdałam egzamin dyplomowy z oceną celującą, uzyskując tytuł zawodowy plastyk w specjalności techniki renowacyjne, w specjalizacji renowacja elementów architektury.

Ponadto odbyłam kurs kaligrafii copperplate w Krakowskiej Szkole Kaligrafii, Iluminatorstwa i Dziedzin Pokrewnych w roku szkolnym 2015/2016.

Od 2010 roku stale poszerzam swoje doświadczenie zawodowe. Odbyłam liczne praktyki w różnych pracowniach, wykonałam samodzielnie oraz współuczestniczyłam w wielu realizacjach konserwatorskich przy malarstwie ściennym i sztalugowym, rzeźbie, rzemiośle artystycznym, elementach architektury oraz innych obiektach zabytkowych i artystycznych.

Swoją wiedzę rozwijam także na konferencjach naukowych. Brałam również udział w plenerach malarskich oraz grupowych wystawach.

Od 2018 roku prowadzę działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki.