Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

Magdalena Ponikowska-Presseisen

OFERTA

Oferuję kompleksową konserwację i restaurację dzieł sztuki, przede wszystkim malarstwa na różnym podłożu i w różnych technikach, rzemiosła artystycznego, rzeźb oraz elementów wyposażenia kościołów, a także detali architektonicznych.

Najczęściej wykonywane przeze mnie zabiegi to:

  • oczyszczanie, odkurzanie, usuwanie przemalowań i innych nawarstwień, zdejmowanie starego, pociemniałego werniksu;
  • prostowanie deformacji;
  • impregnacje, wzmacnianie struktury, podklejanie, sklejanie;
  • naciąganie obrazów na nowe krosna, uzupełnianie ubytków, rekonstrukcje brakujących elementów, retusz, nakładanie nowego werniksu;
  • wykonywanie dokumentacji opisowej i fotograficznej.

Ponadto oferuję możliwość sporządzenia projektów konserwatorskich, wykonanie oraz zlecanie specjalistycznych badań, a także konsultacje w kwestii nowej oprawy oraz bezpiecznej ekspozycji dzieł sztuki.

Korzystam z nowoczesnego sprzętu i materiałów, dzięki czemu mogę zapewnić najwyższy poziom usług.

W zależności od sytuacji, prace wykonuję na miejscu lub w pracowni.

Chętnie podejmę się także tworzenia technologicznych kopii dzieł sztuki, w szczególności obrazów olejnych oraz temperowych.

Wycena usług konserwatorskich oraz malarskich jest indywidualna dla każdego obiektu i możliwa jest dopiero po dokładnym określeniu zakresu prac.